Informacja dla członków klubu

Szanowni Państwo Członkowie Zwyczajni – Towarzystwa Piłkarskiego OSTROVIA 1909 z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowski za okres od stycznia do października 2017 roku, w terminie najpóźniej do dnia 18 października 2017 roku, pod rygorem skreślenia z listy Członków.

Przypominamy, że za ten okres składka członkowska obowiązuje w wysokości 30,00 zł (trzydzieści  złotych) i płatna jest na konta nr 86 1610 1032 2009 0001 5336 0001 lub nr 75 1610 1032 2009 0001 5336 0005.

Z poważaniem

Mariusz Kwiecień

Prezes Zarządu

T.P. OSTROVIA 1909