MEDIA

Akredytacje Jednorazowe:

Zapotrzebowanie na akredytacje, prosimy przesyłać na adres dawid.bilski@ostrovia1909.pl podając: imię, nazwisko, nazwę redakcji oraz typ akredytacji (press/foto/tv). do godziny 14:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym spotkanie. Wnioski przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Jednej redakcji przysługują maksymalnie 2 akredytacje.

Regulamin współpracy z przedstawicielami mediów:
1. Identyfikatory dla przedstawicieli mediów wydawane będą przez organizatora spotkania na Stadionie Miejskim na podstawie ważnych legitymacji prasowych.
2. Wydawanie identyfikatorów rozpoczyna się na 1 godzinę przed meczem w wyznaczonym miejscu, a kończy 15 minut przed pierwszym gwizdkiem..
3. Na wszystkich meczach organizowanych przez TP Ostrovia 1909 obowiązują trzy rodzaje akredytacji:
a) PRASA (wyznaczone miejsca na trybunie głównej Stadionu Miejskiego)
b) FOTO
c) TV
5. Posiadacze akredytacji „FOTO” oraz „TV” zgłaszają się do organizatora po odbiór kamizelki. Ich zwrot po zakończeniu meczu następuje w tym samym miejscu.
6. Telewizje mają obowiązek nagrywania pomeczowych wypowiedzi trenerów, zawodników na tle przygotowanej przez organizatora planszy reklamowej.
7. Fotoreporterzy oraz operatorzy TV mają wstęp do wyznaczonych stref – za liniami końcowymi boiska. Zmiana stref możliwa jest tylko przed rozpoczęciem meczu, w przerwie i po jego zakończeniu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych akredytacji w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.

Kontakt: dawid.bilski@ostrovia1909.pl