Informacja o zebraniu członków klubu

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PIŁKARSKIEGO OSTROVIA 1909 OSTRÓW WIELKOPOLSKI.

Uprzejmie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Piłkarskiego „OSTROVIA 1909” w Ostrowie Wielkopolskim, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej 10 (Restauracja Mellon), o godzinie 20:00 (lub w drugim terminie o godzinie 20:15), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie wszystkich członków i zaproszonych gości. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zebrania i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie Uchwał w sprawach: – Przyjęcia sprawozdania Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy, – Przyjęcia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat za okres sprawozdawczy, oraz informacji dodatkowej za okres sprawozdawczy, – Przyjęcia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy jako organizacji pożytku publicznego, – Udzielenia absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, – W sprawie zatwierdzenia rachunku Zysków i Strat, – Zmian w Statucie Stowarzyszenia.

5. Wolne głosy 6. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu Mariusz Kwiecień

*Zebranie nie odbyło się w marcu 2020 roku, ze względu na pandemię korona wirusa. Czerwcowe odbędzie się przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności.