Miasto podzieliło fundusze na ostrowski sport

W poniedziałek ogłoszone zostały wyniki konkursów na realizację zadań z zakresu sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Udział zespołu seniorów Ostrovii 1909 w rozgrywkach ligowych został dofinansowany kwotą 70 tysięcy złotych, natomiast drużyna piłkarek otrzyma dofinansowanie w kwocie 50 tysięcy złotych.


Termin realizacji zadań 1.01.2020-31.08.2020.

Zadanie pn „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez WZPN i PZPN” otrzymało wsparcie w kwocie 100 tysięcy złotych na 2020 rok.

Dziękujemy za okazane wsparcie