Młodzież wraca do treningów!

Do treningów wracają drużyny młodzieżowe Ostrovii 1909. Wszystkie zajęcia odbywać się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w trakcie pandemii korona wirusa.

Każdy z piłkarzy będzie miał badaną temperaturę przed treningiem. Przygotowany został także punkt z dezynfekcją rąk, a także dezynfekcji poddawany będzie sprzęt używany podczas treningów.

Zgodnie z nowymi zasadami z poszczególnych obiektów korzystać może następujaca liczba osób:

  • boiska typu Orlik – 14 + 2 trenerów;
  • boiska pełnowymiarowe – 22 + 4 trenerów;
  • boisko pełnowymiarowe podzielone na dwie połowy – 16 + 3 trenerów na każdej połowie, przy czym między połowami należy zachować bufor o szerokości 5 metrów.

Powyższe limity nie uwzględniają obsługi obiektu. Ponadto doprecyzowano, że w przypadku obiektów wieloboiskowych limity są liczone dla każdego z boisk oddzielnie.

Co istotne, utrzymany został dotychczasowy reżim sanitarny związany z zachowaniem przerw między użytkowaniem przez poszczególne grupy obiektów, zasadami dezynfekcji i prowadzeniem ewidencji korzystających z boisk.

Władze państwowe nadal nie przyjęły w rozporządzeniu jednoznacznego stanowiska co do zachowania odległości 2 metrów pomiędzy ćwiczącymi. Ministerstwo Sportu we wszystkich swoich komunikatach zaleca, by taki dystans zachować.

Jak zachowywać się na obiekcie sportowym?
Zawodnicy mają obowiązek stawić się na odpowiednią godzinę treningu .

Rodzice oraz opiekunowie prawni nie mogą przebywać na obiekcie sportowym podczas trwania treningu.

Podczas przemieszczania się na obiekt sportowy, każdy ma obowiązek zasłaniać twarz. Zawodnicy, którzy rozpoczną już zajęcia treningowe na obiekcie nie mają obowiązku zakrywania twarzy.

Po wejściu na stadion zawodnicy od razu udają na wyznaczoną płytę boiska (w wyznaczone przez trenera miejsce) i rozpoczynają zajęcia zgodnie ze wskazówkami trenera prowadzącego.

Nie będzie możliwości korzystania w trakcie treningów z szatni oraz sanitariatów (poza WC w wyjątkowych przypadkach).