Nadzwyczajne Walne Zebranie

Uprzejmie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Piłkarskiego „OSTROVIA 1909” w Ostrowie Wielkopolskim, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 10 (restauracja LIMBA), o godzinie 19:00 (lub w drugim terminie o godzinie 19:15), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i powitanie wszystkich członków i zaproszonych gości.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  4. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zebrania i przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie Uchwał w sprawach:

    • Zmian w Statucie Stowarzyszenia;

    • Zmiany wysokości składki członkowskiej.

  6. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu

Mariusz Kwiecień